אספקת חלקים ושירות תיקונים
ד.נ.ס מנופים בע"מ מספקים שירות תיקונים בכל הארץ לעגורני צריח המושכרים וכן לעגורנים חיצוניים שזקוקים לאחזקה.

  • ביצוע כל עבודות המסגרות הנדרשות לעגורנים.
  • בדיקות סדקים תקופתיות ותיקון ליקויים.
  • שיפוץ וחידוש חיבורי חוליות לביטול חופשים.
  • שיפוץ כללי של עגורנים, לרבות זרועות, חוליות מעבר וכלובי הגבהה.
  • חידושי תאי מפעיל, כולל הסבתם לתאים ממוזגים.
  • התאמת רגלי שתילה לפי מפרט, לרבות העמדה ופילוס באתר.
  • ייצור משקולות בסיס לפי דרישות לקוח.
  • צביעת עגורנים במחלקת צבע
  • התאמות עגורנים לדרישות מנהל התעופה.
  • תכנון וייצור קשירות לעגורנים

ד.נ.ס מנופים מספקת חלקים לעגורנים מכל הסוגים בכל הארץ כולל גלגלות, כבלים, רוליקים וכל חלק שנדרש לאחזקת עגורני הצריח.