אחסון

ד.נ.ס מנופים בע"מ משתרעת על שטח של כ- 30 דונם ומאכלסת את כל מחלקותינו במקום. האחסון כולל ציוד כבד, מסגריה, מחסנים ממוחשבים וכלה בפרטים הקטנים שמרכיבים את החברה. חברתינו מאפשרת לבעלי מנופים מכל סוג לאחסן את הציוד שלהם במגרש של הגדולים עם התייחסות מיוחדת למנופים שלכם כאילו היו שלנו. אחסון עגורנים בד.נ.ס מנופים בע"מ מתחיל בהבנת כמות המנופים שעתידים להיות מאוחסנים, הגשת הצעת מחיר מסודרת, הקצאת מיקום מיוחד לאחסון העגורן, פריקה של העגורן, איחסונו והעמסתו לאתר הנדרש.